יומן שינויים

* = שיפור
+ = חידוש
! = תיקון

1.1.2012 - גירסה 1.1.0
* האתר הותאם ברובו לתקני HTML 5 ו-CSS 3.
+ יומן שינויים.
+ התראה קולית - לא חייבים להיות מחוברים לאינטרנט.
+ השמעה חוזרת של סרטוני YouTube.
+ דומיין ישראלי.
! שגיאות ובעיות אחרות.

27.12.2012 - גירסה 1.0
* האתר עלה לאוויר.